user_mobilelogo
De Dorpsraad Lisserbroek is een onmisbare schakel tussen gemeente, inwoners en partners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid in Lisserbroek. De Dorpsraad Lisserbroek behartigt het algemeen belang van het dorp én van de gemeenschap.

Lisserbroek is een uniek dorp. Het ligt middenin de drukke Randstad, maar door de ligging tussen het open polderlandschap en de Ringvaart ademt het de sfeer van het platteland. De 4000 inwoners vormen een hechte gemeenschap en maken tevens deel uit van Haarlemmermeer, een gemeente met ruim 150.000 inwoners en de nationale luchthaven binnen haar grenzen.

Dubbeldorp
Door de geografische ligging is Lisserbroek sterk verbonden met Lisse. Hoewel gescheiden door een brug, een gemeentegrens én een provinciegrens, vormen beide zijden van de Ringvaart samen één geheel: het zogeheten dubbeldorp. Veel Lisserbroekers en Lissenaren pendelen dagelijks heen en weer voor werk, school, boodschappen en sociale contacten.

Traditie en toekomst
Lisserbroek heeft een afwijkend dorpshart. In de meeste dorpen steunt het sociale en culturele leven op de kerk, de kroeg en de winkels. In Lisserbroek vervullen Dorpshuis De Meerkoet, de basisscholen en de sportverenigingen deze functie. Deze voorzieningen liggen letterlijk en figuurlijk in het hart van het dorp. De Lisserbroekers worden door de Dorpsraad en Lisserbroek SamenMeer actief betrokken bij alles wat er in het dorp gebeurt. Dat maakt Lisserbroek een dynamisch polderdorp met hart voor traditie en ruimte voor markante initiatieven.

Levendige wisselwerking
Deze maatschappelijke dynamiek vereist een juiste balans tussen het behoud van de dorpse waarden en de rol in het grotere geheel. Dit manifesteert zich in een levendige wisselwerking tussen de lokale gemeenschap en het gemeentebestuur in Hoofddorp. Het belang hiervan wordt al jaren onderkend, erkend en ondersteund door de gemeente. 

Momenteel houdt de Dorpsraad zich bezig met de volgende projecten:
HOV

HOV met busbrug

Klik voor meer informatie

HOV met busbrug

De plannen voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn en een bijbehorende busbrug over de Ringvaart stuiten op verzet onder de bewoners van Lisserbroek.

Lisserbroek2040

Lisserbroek 2040

Klik voor meer informatie

Lisserbroek 2040

Lisserbroek zal de komende 20 jaar verdriedubbelen. Bij de projectontwikkeling is gekozen voor een experimentele participerende aanpak. Wat betekent dit en hoe ziet Lisserbroek er in 2040 uit?