user_mobilelogo
De naam Lisserbroek is afgeleid van 'het broeck van Lisse', oftewel 'het moeras van Lisse'. Het land heeft heeft nooit permanent onder water gestaan, maar wel van tijd tot tijd. Het huidige Turfspoor loopt langs de rand van deze oude, moerassige landtong, die voor de inpoldering van Haarlemmermeer het oostelijke deel vormde van de Lisserbroekerpolder.Na de droogmaling van de Haarlemmermeer stichtten de turfstekers een dorpje dat langzaam uitgroeide tot het huidige Lisserbroek. Aanvankelijk met alleen maar lintbebouwing op en onderaan de ringdijk maar later ook met kernbebouwing. De herinneringen aan die tijd worden levend gehouden door het beeld van de veenarbeider (in het hart van het dorp) en de kleine huisjes op en onderaan de dijk. Het oudste dateert van 1853 en staat onderaan de Lisserdijk (nummer 448). Voor het huisje bevindt zich nog een stukje van de sloot die langs de oorspronkelijke Veldweg liep. In mei 1966 werd de eerste paal geslagen van een in totaal van 182 woningen. Rond 1984-1985 groeide Lisserbroek opnieuw explosief door de bouw van 400 woningen, waarmee het dorp bijna verdubbelde. In 2017 herhaald de geschiedenis zich met het plan Lisserbroek 2040.

Voor een uitgebreide en zeer boeiende ontstaansgeschiedenis van Lisserbroek wordt verwezen naar het boek Zo was het in Lisserbroek (1978), Een collecters item, geschreven door Nic.Bouwmeester, fotografische verzorgd door Maarten Doedes en samengesteld door Aart Donker.