user_mobilelogo
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de bereikbaarheid. Op provinciaal niveau zijn er plannen ontwikkeld die te boek staan als 'Duinpolderweg'. Relevant voor Lisserbroek is dat er een weg komt langs het dorp die de last van de Lisserbrug moet verlichten. Een tijd heeft die de naam Poelweg gekregen. Er is veel discussie rondom nut en noodzaak van deze weg, en er hebben, op initiatief van de beide provincies, meerdere inspraakrondes plaatsgehad waarin voor- en tegenstanders hun zienswijzen kenbaar hebben kunnen maken.

Inmiddels is het project Duinpolderweg door het nieuwe college van de Provincie Noord-Holland op een laag pitje gezet en wordt het hele project in heroverweging genomen. De provincie Zuid-Holland is hier niet blij mee. 

Meer informatie over de plannen vindt u op de website van de Provincie Noord-Holland.

Relevante documenten

  • Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland over de zienwijze van de Dorpsraad Lisserbroek inzake planstudie Duinpolderweg , 16 februari 2018 download .pdf