user_mobilelogo
Volg de ontwikkelingen rondom de HOV lijn Noordwijk-Schiphol hier.
De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben, ondanks verwoede pogingen van betrokken inwoners en de Dorpsraad Lisserbroek, in 2018-2019 een besluit genomen over het HOV-traject Noordwijk-Schiphol.

Een stukje geschiedenis
De provincie Zuid-Holland heeft plannen voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn tussen Noordwijk en Schiphol. Hiervoor is samenwerking gezocht met onder meer de provincie Noord-Holland en de gemeentebesturen van Lisse en Haarlemmermeer. Het plan omvat onder meer een busbrug over de Ringvaart, ter hoogte van het Fioretticollege (Lisse) en de ijs- en skeelerrbaan (Lisserbroek). 
Voor de aanleg van de busbrug zullen minimaal drie woningen aan de Hillegommerdijk moeten wijken. Niet alleen tast dit het 'historisch dorpslint' aan; de bewoners van de dijk vrezen tevens dat hun woningen in waarde zullen dalen door de toenemende hinder van de langsrijdende bussen. 

Het alternatief van Dorpsraad Lisserbroek
Het standpunt van de dorpsraad is duidelijk: de bouw van deze brug op deze plaats heeft teveel impact op de woonsituatie van de bewoners aan de Hillegommerdijk en het lost de bestaande verkeersproblematiek op de Lisserbrug en de Lisserbroekerweg niet op. De dorpsraad staat voor goed openbaar vervoer in de regio, maar dan wél met een doordacht plan, inclusief een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek bij de Lisserbrug en de Lisserbroekerweg. Als oplossing zien wij een tweede brug aan de zuidzijde van Lisserbroek voor (vracht)auto’s en een herbestemming van de  bestaande brug voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit standpunt is meerdere malen en bij verschillende bestuurslagen kenbaar gemaakt. Tot op heden hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van beide betrokken provincies en de gemeente Haarlemmermeer echter geen gehoor willen geven aan o.a. de argumenten van de dorpsraad.

Volg de ontwikkelingen via deze link.

Relevante documenten

 • Beoogde doorsteek busbrug Lisserbroek (foto's) download .pdf
 • Overzicht communicatiemomenten HOV Noordwijk-Schiphol download .pdf
 • Artikel 'Busbrug jaren uitgesteld' (De Meerkoet, mei 2016) download .pdf
 • Inspraaknotitie m.b.t. de HOV (19 april 2016) download .pdf
 • Antwoord GS Zuid/Holland op brief van oktober 2015 (13 april 2016) download .pdf
 • Brief Dorpsraad aan GS Provincie Noord-Holland (15 oktober 2015) download .pdf
 • Brief Dorpsraad aan college Gemeente Haarlemmermeer (12 oktober 2015) download .pdf
 • Verslag raadssessie (18 september 2014) download .pdf
 • Artikel 'Auto én OV in regio gaan er op vooruit' (Leids Dagblad, 15 maart 2014) download .pdf
 • Brief college aan gemeenteraad Haarlemmermeer (13 november 2013) download .pdf
 • Verslag bijeenkomst bewoners Hillegommerdijk (29 oktober 2013) download .pdf
 • Verslag gesprek Dorpsraad met wethouder Logger (RO) (27 november 2012) download .pdf
 • Verslag gesprek dijkbewoners met leden PS-leden Zuid-Holland (19 oktober 2012) download .pdf