user_mobilelogo
De Dorpsraad Lisserbroek heeft regelmatig overleg met uitvoerende instanties over allerlei praktische dingen die in het dorp spelen. Een paar keer per jaar lopen mensen van de gemeente samen met een vertegenwoordiger van de Dorpsraad door het dorp en wordt de aandacht gevestigd op leefbaarheidszaken. Aan de hand van zo’n rondgang door het dorp worden uitvoerende maatregelen genomen. De ene keer duurt het wat langer dan de andere keer, maar over het algemeen wordt er daadwerkelijk iets met de feedback gedaan.

Brengparkjes
Op dit moment is er veel zorg over de wijze waarop sommige inwoners van Lisserbroek omgaan met de verschillende brengparkjes. Deze zijn bedoeld om plastic afval, papier en lege flessen in ondergrondse containers te gooien. Deze containers worden door Meerlanden twee tot drie keer per week geleegd. Tevens staat er bij dorpshuis De Meerkoet een grote papiercontainer waar inwoners hun papier en karton naartoe kunnen brengen. Met het opbrengst hiervan worden activiteiten ondersteund voor het dorp. Ook staan er kledingcontainers bij De Meerkoet en op het parkeerterrein van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek. De brengparkjes bij De Meerkoet en de Lisdoddestraat zijn geadopteerd en worden door vrijwilligers onderhouden. Helaas denken sommige inwoners dat je al het afval bij brengparkjes mag dumpen. Overigens gebeurt dat niet alleen in Lisserbroek, ook in andere kernen is dat een groot probleem. De gemeente Haarlemmermeer overweegt nu cameratoezicht om dit probleem aan te pakken. 

Schoonmaakacties
Een paar keer per jaar worden schoonmaakacties georganiseerd. Vrijwilligers lopen dan door de straten en langs sloten door Lisserbroek om zwerfvuil te verzamelen. Ook hierdoor wordt een belangrijk steentje bijgedragen aan de leefbaarheid van Lisserbroek. 

Meldingen openbare buitenruimte
Door samen te letten op de leefbaarheid blijft Lisserbroek schoon. De gemeente Haarlemmermeer heeft een speciale website waar inwoners terecht kunnen voor meldingen omtrent de openbare buitenruimte, zoals overvolle prullenbakken, losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, zwerfvuil, geluidsoverlast, illegale stort, kapotte bankjes en onveilige verkeerssituaties.