user_mobilelogo
Deze website is nog in ontwikkeling. Binnenkort vindt u op deze pagina informatie over dit beleidsterrein.

De gemeente Haarlemmermeer heeft een speciale website waar inwoners terecht kunnen voor meldingen omtrent de openbare buitenruimte. Denk hierbij aan: overvolle prullenbakken, losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, zwerfvuil, geluidsoverlast, illegale stort, kapotte bankjes, onveilige verkeerssituaties, stankoverlast en meer. Ga hiervoor naar www.haarlemmermeer.nl/meldingen en meld de klacht.