user_mobilelogo
De portefeuille Ruimtelijke ordening en Wonen omvat complexe maar zeer boeiende dossiers. De uitdaging in dit taakgebied ligt in het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van de samenleving en de beschikbare ruimte, rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke belangen. Waar de plannen dorpsgrensoverschrijdend zijn, moeten tevens de belangen van de omliggende dorpen worden meegewogen. Zo hebben we met de uitbreidingsplannen in het kader van Lisserbroek 2040 te maken met Lisse, Nieuw-Vennep en plaatsen verderop in de polder.

Dergelijke dossiers vragen om veel overleg met politieke vertegenwoordigers van de gemeenten Lisse en Haarlemmermeer en de provincies Noord- en Zuid-Holland, maar ook met belanghebbende marktpartijen. Het is essentieel dat de portefeuillehouder inhoudelijk wordt gevoed door de leden van de werkgroep Wonen van Lisserbroek SamenMeer en van alle andere inwoners van Lisserbroek.